--Om Västland

Om Västland

Västland är en gammal bruksort. Bruket grundades redan 1612 med änkedrottning Christina (Karl den IX:s hustru) som finansiär. Welam Wervier förvärvade bruket 1640 och under hans ledning utvecklades bruket till ett av Upplands förnämsta. Liksom andra bruk på Upplandskusten brändes bruken ned av ryssarna år 1719. Den enda byggnad som fanns kvar var Herrgårdsbyggnaden på östra sidan av Tämnarån, som sedan 1960-talet är Västlands hembygdsgård. Där hålls årligen Rapp-Kallestämman. Vi spelar vid brukets gamla hus från 1600-talet med ett kök från den tiden, idag museum. Besök också vår kyrka som är en av stiftets stora.


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland

Första sidan