--Folkmusikfest Åmots kyrka 2007

Programpresentation

Lisa Rydberg, barockfiol, Gunnar Idenstam, tramporgel

Bach på svenska

Med vår klassiska utbildning som grund och med båda fötterna i den svenska folkmusiktraditionen bjuder vi upp fader Bach till dans, i hans egna danssatser sida vid sida med svenska polskor. De gemensamma nämnarna är många - melodilinjer, harmoniföljder, betoningar, ornamenteringar och rytmiska dragningar, vilka tillsammans ger det sväng som båda stilarna eftersträvar. 

Under barocken fanns inte samma tydliga uppdelning mellan ”klassisk” musik och ”folkmusik” som vi är vana vid idag, utan en levande tradition av danser som ibland skrevs ned, ibland fördes vidare muntligt.

I organisters tjänst  i Sverige under 1700-talet ingick att vid bröllop och andra fester spela upp till dans tillsammans med bygdens spelmän och det är onekligen en kittlande tanke att dessa notkunniga musiker, ofta av utländsk härkomst, kanske, kanske någon gång lärde en svensk spelman en Menuet, en Bourrée eller en Courante från hemlandet, kanske till och med en från Johann Sebastians hand….  Och hur hade svenska spelmän då spelat Bach?

Den personliga kopplingen mellan Bach och folkmusik hittade vi på var sitt håll. Lisa upptäckte att en snabb sats i tretakt ur en av violinpartitorna fungerar mycket väl att dansa polska till; genom att flytta fokus till dansen närmade sig musiken plötsligt den svenska Bingsjöpolskan.  

Gunnar framhåller gärna det faktum att Bach ofta spelade och arrangerade sin musik för olika instrumentsammansättningar. Det gör att det känns helt naturligt att framföra danssatser som ursprungligen skrevs för cembalo eller t.o.m. för kör och orkester på fiol och tramporgel, det klaverinstrument som räknas som det mest traditionella folkmusikinstrumentet, trots att det givetvis inte fanns på Bachs tid.

Vi har också, i ren lust, tagit oss så stora friheter att vi ändrat grundkaraktären i vissa satser av Bach och gjort om ett par menuetter till polser, en typ av polska med ”tidiga tvåor” som finns i västra Sverige.

Även detta känns helt naturligt för oss eftersom vi inte gör anspråk på att främst vara tidstrogna, utan har valt att utifrån vår känsla för musiken skapa ett möte där tanken får leka fritt.

Bach och de svenska spelmännen…. tänk om dom faktiskt möttes?

Vi önskar er mycket nöje!

Lisa Rydberg, Gunnar Idenstam


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland

Första sidan