--Om Älvkarleby

Om Älvkarleby

Där Dalälven möter havet, högst upp i Uppland ligger Älvkarleby, 2 timmars bilresa norr om Stockholm. Orten har idag ca 1500 invånare och i över tusen år har människor levt och arbetat vid älven som gett laxar till matborden, drivit kvarnar och så småningom alstrat elenergi. Fortfarande lockar vattnet till Älvkarleby. Älvkarleby-fallen släpps fria ett par gånger om året - ett fascinerande skådespel!

Under 1200- och 1300-talen började Älvkarleby förekomma som ortsnamn i olika dokument. Kyrkligt hörde Älvkarleby i äldre tider till Tierps socken. Älvkarleby kyrka började byggas 1478 och invigdes 1490.
År 1641 beslutade drottning Kristinas förmyndarregering på begäran av älvkarlebyborna att "Älvkarleby skall bliva en församling för sig själv". Älvkarleby var från början endast en by, delad i två delar av Dalälven, Älvkarleby östan ån och västan ån. Den rika tillgången på lax i älven lockade till bosättning.
En förklaring till namnets uppkomst kan vara att de män som bosatte sig vid älven blev kallade älvkarlar och deras by älvkarlarnas by eller "Älvkarleby". Under århundradena har laxfisket orsakat stridigheter av olika slag.

Älvkarlebys historia från det senaste hundra åren är i mångt och mycket fisket och fiskodlingens historia. I mitten av förra seklet började experiment med kläckning av laxyngel i vårt land. Små fiskodlingar, kläckerier byggdes på ett flertal platser , en av dom första var det kläckeri som anlades i anslutning till Kronans laxfiske i Älvkarleby år 1871, Statens fiskodlingsanstalt.
Vid utbyggnaden av Älvkarlebyfallen 1911-1915 anlades en ny och större fiskodlingsanstalt.
På 1930-talet påbörjades försök med odling av äldre fiskungar. Först ensomriga och senare tvååriga, ”smolt”, som ersatte hela älvfasen laxens och öringens liv. Sedan dess har försöksstationen utvecklats från att producera nykläckt yngel till en modern smoltodling och försöksanläggning med avancerad utrustning och specialbyggda anläggningar för ekologisk och etologisk fiskforskning.


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest

Första sidan