--Folkmusikfest Gammelstilla

Arrangör, biljettinformation och logi


Arrangörsgrupp Gammelstilla svarar för arrangemanget.
Där ingår Gammelstilla Byalag, Stiftelsen Gammelstilla Bruk, Gävle Vokalensemble och Arrangörsföreningen Folkmusikfest. 

Kontaktperson:
Elna Berglind
Tel 070-6922496
E-post: elna.berglind@swipnet.se 

Biljettpris
Entré: 100 kr
Skolungdomar gratis

Länk med information om Gammelstilla.
www.gammelstilla.se
www.jarnriket.com. Lite svårt att hitta! Klicka på knappen med åren 1580-1880.


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest

Första sidan