-- Salastämman 2008
1
Om Väsby Kungsgård
2
Karta
3
Arrangör
4
Om biljettpriser, logi, m m.
5 Om
Nedre Dalälven
3 augusti Salastämman, Sala kommun
Program
Plats:
Väsby Kungsgård
Se även karta
Starttider:  
  Söndag den 3 augusti

13.00 

Traditionell spelmansstämma med allspel, uppspel, folkdansuppvisningar och buskspel. I år även dans på logen till spelmansmusik. Servering.  
Det finns ingen sluttid för spelmansstämman, utan den håller på så länge det finns folk som vill spela, lyssna och dansa. 
Fri entré 
Läs mer om Väsby Kungsgård på www.vasbykungsgard.se 

   
  Sponsorer:
Sala sparbank

Arrangörsföreningen - Folkmusikfest

Första sidan