--Folkmusikfest Västland

Arrangör, biljettpriser, kontaktpersoner och logi

Arrangemanget är ett samarbete mellan Västlands Hembygdsförening, Västlands Spelmanslag och Arrangörsföreningen Folkmusikfest. Västlands Hembygdsförening och Västlands Spelmanslag är lokala arrangörer.

Biljettpris:
Alla spelmän gratis
Publik 50 kr

Kontaktpersoner:
Bengt Jansson
Tel: 0294-200 89
Mobil: 070-644 85 29

Stefan Wallin
Tel: 0294-409 77
Mobil: 070-625 29 40
E-post: elisabeth.wallin.aspen@tierp.se

Upplysningar lämnas av:
Västlands Hembygdsförening
Bengt Jansson
Tel: 0294-200 89, Mobil: 070-644 85 29

Länkar:
- Logi i Älvkarleby >>
- Hållnäshalvön >>
- Vallonbruk i Uppland >>
- Tierps kommun >>
- Nedre Dalälven >

 


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest

Första sidan