--Folkmusikfest Västland

Bakgrund

Rapp-Kalle var en storspelman från Västland som levde under åren 1843-1906. Han hette egentligen Carl Johan Medén och hade en stor del av sitt liv fast bostad i en stuga vid Rappbacken, därav smeknamnet Rapp-Kalle. Han förde ett bohemiskt liv och företog många resor till andra landskap. Fiolspel lärde han sig av den tidens storspelmän i Hälsingland när han arbetade där i sin ungdom. Carl Johan ägnade sig åt en mångskiftande affärsverksamhet, bland annat gårdfarihandel och hästaffärer. Han spelade ofta på bröllop och fester och tyckte om att spela till dans. Carl Johan var en stor och stilig karl och kunde verka skrämmande med sitt mörka skägg och något barska sätt. Vanligtvis var han dock mycket snäll och hade en medmänsklig inställning till sina medmänniskor. Rapp-Kalles mest kända låt är ”Rapp-Kalles vals”, som dessutom är Västlands Spelmanslags signaturmelodi.

För att hedra Carl Johan Medén har hembygdsföreningen och spelmanslaget döpt om Västlandsstämman till Rapp-Kallestämman.

Mer om Rapp-Kalle (från minnesskrift utgiven av Västlands Hembygdsförening och Västlands Spelmanslag)

Mer om Rapp-Kalle på Uplands Spelmansförbunds hemsida

Västlands Bruk

Bruket grundades redan 1612 med änkedrottning Christina (Karl den IXs hustru) som finansiär. Welam Wervier förvärvade bruket 1640 och under hans ledning utvecklades bruket till ett av Upplands förnämsta.

Liksom andra bruk på Upplandskusten brändes bruken ned av ryssarna år 1719. Den enda byggnad som fanns kvar var (Herrgårdsbyggnaden) på östra sidan av Tämnarån. Den har använts på olika sätt genom åren, bl.a. som bostad för brukets smeders änkor så kallade (gratialister).

I början på 30-talet fick JUF (Jordbrukarnas ungdomsförbund) överta byggnaden och hela den stora tomten. Under några år förvandlades området till en vacker park med dansbana och övrigt som hör till en festplats. Byggnaden användes till studiecirklar och var under många år lokal för Föreläsningsföreningens gästföreläsare och underhållare.

1961 bildades Västlands Hembygdsförening och från detta år är byggnaden Hembygdsgård. Där hålls årligen Rappkallestämman, sedan slutet av 70-talet.

 


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest

Första sidan