--Ungdomsfesten - Verkstäder

Järnbergslåtar med Malin Månsson, Gävle

Det finns en stor skatt äldre låtar i Gävle kommun efter spelmannen Gustav Jernberg som många av dagens spelmän älskar. Vackra låtar med något extra. Malin har lärt sig Jernbergslåtarna bland annat av Jeanette Evansson, traditionsbärare av Jernbergsmusiken. 

Tidsplan:
12.00-13-30
13.40-15.30

Frågor:
Malin Månsson
T el 070-2955371
E-post: malin.mansson@lg.se 

 
 


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest

Tillbaka