--Folkmusikfest Ovansjö - Storvik 2005
 

Presentation av gruppen Vox Gestriciae
Vox Gestriciae, latin - uttalas [voks gestriciee] och betyder ”Gästriklands röst”.

Vox Gestriciae är sex stycken yngre kvinnor från Sandviken som började sjunga tillsammans under 2004 som en vokalensemble i Sandvikens kulturskolas regi. Under våren 2005 påbörjades projektet Folkmusikfesten vid Nedre Dalälven där Eva Åström Rune, som är bland de främsta inom genre folksånger, var vår mentor. Tillsammans med Eva Åström Rune och vår sångpedagog från kulturskolan genomförde vi under sommaren och hösten 2006 ett antal konserter under namnet Vox Beata.

Det intensiva arbetet resulterade i ett mycket lyckat projekt och en uppmaning omgivningen att fortsätta. Med Eva som inspiratör samt uppmuntran och stort stöd från bl a Arrangörsföreningen Folkmusikfest i Gästrikland och Paulomi Blomberg har vi snart en egen CD-skiva.

Numera kallar vi oss Vox Gestriciae -”Gästriklands röst” och har ägnat en stor del av vår fritid till att vårda och väcka intresse för det kulturella arvet kring svensk folkmusik.
Genom att deltaga i olika sammanhang vill Vox Gestriciae medverka till att lyfta fram Gästrikland kulturellt, levandegöra dessa folksånger och sprida glädje.
Gästrikland ruvar på en relativt okänd folksångsskatt som alla bör få chansen att ta del av.

Med den starka lokala förankring som visorna har placerar vi Gästrikland på den kulturella Sverigekartan i nutid med visor från dåtid!

Gruppens medlemmar    
Malin Gunnarsson 20 Har gått musikalprogrammet i Sandviken. Har just avslutat sina studier i Frankrike och siktar i framtiden på att fortsätta utveckla sin personliga stil inom musiken. ”Jag känner mig stolt över att som gästrikefödd få förvalta den kulturskatt som Gästriklands folkmusik utgör.”
Anna Wikenius 20 Född och hemmahörande i Åshammar, (Eva Erikssons hemtrakter). Har gått musikalprogrammet och sjungit hos Kulturskolan i Sandviken. Spelar piano, trumpet och uppträder även där både sång och dans ingår. Läser numera på Framnäs Folkhögskola i Piteå med inriktning på klassisk sång. ”Att utrycka sig i sång är att ta vid när orden inte räcker till.”
Erika Blomberg 17 Läser på NV-programmet på Bessemergymnasiet i Sandviken. Har varit aktiv inom Sandvikenskulturskola sen åtta årsålder och är fortfarande med sång och piano. Arbetar aktivt för att uppnå målet att i framtiden få äran att sjunga jazz med bl.a. Sandvikens Big Band. ”Musiken är en stor del av mitt liv och jag hoppas att den upptar en stor del av min framtid.”
Helena Blom 18 Ska börja läsa 3:e året av NV-programmet på Bessemergymnasiet i Sandviken. Helena sjunger bl.a. i Kulturskolan och i skolkören. Är medlem i Vallhovskyrkan där hon är aktiv i kören. ”Kyrkan och dess aktivitet värnar jag högt och i framtiden vill jag bidra med mera musik i denna värld.”
Vendela Thedeén 20 Vendela kommer från Sandviken och studerar för närvarande jazzsång på Geijerskolan i Värmland. Hon känner att samarbetet med Eva Åström Rune har varit inspirerande och extra fint då musiktraditionen, som Vox Gestriciae nu har arbetat med, ligger så nära det egna kulturarvet. "Extra kul och värdefullt är att kunna få vara med och bevara den svenska musiktraditionen då den muntliga traditionen inte längre är lika vanlig som förr i tiden."
Anna Kastemyr 20 Har läst NV-programmet på Bessemergymnasiet i Sandviken. Har under sin uppväxt sjungit mycket i Sandvikens Kulturskola. Numera är hon aktiv medlem i ”A Scalpella” som är Medicinska Föreningens kammarkör och fyller sin fritid med sång och musik. ”Att sjunga är en mycket viktig del av mitt liv. Sången gör att man kan släppa allt annat och bara ägna sig åt musiken.”

Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland