--Folkmusikfest Österfärnebo & Gysinge 30 juli 2006
 

Bach på svenska

Lisa Rydberg, barockfiol, Gunnar Idenstam, tramporgel

Med vår klassiska utbildning som grund och med båda fötterna i den svenska folkmusiktraditionen bjuder vi upp fader Bach till dans, i hans egna danser sida vid sida med svenska polskor. De gemensamma nämnarna är många: melodilinjer, harmoniföljder, betoningar, ornamenteringar och rytmiska dragningar som tillsammans ger det dansartade sväng som båda stilarna efterstävar. Under barocken fanns heller samma uppdelning mellan ”klassisk” musik och ”folkmusik” som vi är vana vid, utan det fanns en levande tradition av danser som ibland skrevs ned, och ibland fördes vidare muntligen. I organisters tjänst i Sverige under 1700-talet ingick dessutom att vid bröllop spela till dans med bygdens spelmän, och det är onekligen en kittlande tanke att dessa notkunniga musiker, ofta av utländsk härkomst, kanske , kanske någon gång lärde någon svensk spelmän en Menuet, en Bourrée eller en Courante från….ja, kanske till och med från Bachs hand…. En Polonaise blev så småningom en Polska, och de båda orden betyder samma sak.

Den personliga kopplingen mellan Bach och folkmusik hittade vi på var sitt håll: Lisa upptäckte att en snabb sats i tretakt ur en av violinpartitorna fungerar mycket väl att dansa polska till och Gunnar framhåller t.ex. det faktum att Bach gärna spelade och arrangerade sin musik för olika instrumentsammansättningar. Detta gör att det känns helt naturligt att framföra t.ex.danssatser som ursprungligen skrevs för cembalo eller t.o.m för kör och orkester på fiol och tramporgel.


CD:n ”Bach på svenska” kommer ut under hösten 2006.

Läs mer om Lisa Rydberg och Gunnar Idenstam


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland