--Om Nedre Dalälvsområdet
 

Nedre Dalälvsregionen omfattar tio kommuner från Säter i Dalarna fram till Dalälvens utlopp i gränsområdet mellan Gävle i Gästrikland och Älvkarleby i Uppland. I denna region finns nu ett särskilt projekt som syftar till att stimulera utvecklingen i landsbygdsdelar av de tio kommunerna Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp, Älvkarleby, Gävle, Sandviken och Hofors. Detta projekt heter Leader+ Nedre Dalälven.
I denna glesbygdsregion bor drygt 60 000 invånare.
Leader+ är en del av EU:s landsbygdspolitik med syfte att trygga landsbygds-områdenas framtid och göra det lättare att både bevara och skapa nya arbets-tillfällen. Det unika med Leader+ är själva metoden för utvecklingsarbetet, som består av lokal förankring, underifrånperspektiv, nytänkande, samverkan och nätverksbyggande. Leader syftar till att fånga upp och förverkliga gräsrötternas idéer om hur den egna bygden ska utvecklas. Leader+ finns även i andra länder inom EU.
Leader är en förkortning av ett franskt uttryck, som betyder "länkar mellan åtgärder som syftar till att utveckla landsbygdens ekonomi".
I Sverige koncentreras insatserna inom Leader+ till 12 st områden och ett av dessa är Nedre Dalälven. Det innebär en verkligt chans för de som bor på landsbygden i Nedre Dalälvsområdet. Regionen har fått förmånen att under de närmaste åren, fram till och med 2006, kunna få stöd för att förverkliga nya idéer. Det betyder också att regionen fått förtroendet att ingå som en del av Europas stora experimentverkstad för landsbygdsutveckling. De projekt som lyckas särskilt väl kan sedan tjäna som modeller och förebilder för satsningar på andra håll i Sverige och resten av Europa.

Läs mer på LEADER+ Nedre Dalälvens hemsida: www.leader-nedredalalven.org
För turistinformation se även www.nedredalalven.se/artikel.asp

Se karta som visar regionen Leader+ Nedre Dalälven.


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland

Första sidan