--Byss-Callestämman Älvkarleby 20 augusti 2006
 

Byss-Callestämmans historia

Under 1970-talet hölls några spelmansstämmor på Älvkarleby Gammelgård under namnet ”Byss-Calle stämma”. Den första stämman hölls i anslutning till en Byss-Calle utställning som visades i Älvkarleby församlingshem vid Fallens Dag 1973. En utställning som Jarl Holmström gjort på uppdrag av hembygdsföreningen och tillägnat Eric Sahlström på dennes 60-årsdag, som varande den främste utövaren av Byss-Calles musik.
Utställningen kom sedan att visas på Upplandsmuseet hösten 1973 och rönte stor uppmärksamhet.
Utställningen vandrade senare vidare till Dalarnas Museum hösten 1973, Västervik 1976, Bror Hjorths hus Uppsala 1980, Skutskär 1983, Älvkarleö 1983.
Utställningen har senare visats i Lövstabruk och på Eric Sahlströminstitutet i Tobo.

För den förstaByss-Calle stämman och även en följande stod Älvkarleby Hembygdsförening som arrangör och Jarl Holmström och Leif Alpsjö verkställde.
Stämmorna fick bra gensvar och önskemål om fortsättning kom från deltagarna. Hembygdsföreningen tog detta till sig och började planera för en återkommande spelmansstämma. Bl.a. söktes lämplig dag för att inte kollidera med befintliga stämmor inom rimligt område; Uppland, Gästrikland östra Dalarna och Västmanland.
Den tredje söndagen i augusti blev den dag som ansågs lämplig för Byss-Callestämman.

Kontakt togs med kyrkan för samråd om spelmansmedverkan i gudstjästen i Älvkarleby kyrka. Kyrkan var positiv till idén.
Söndagsgudstjänsten bestämdes inleda stämman som sedan skulle fortsätta med allspel vid Byss-Callestenen, belägen mellan kyrkan och Gammelgården där uppspelningar och övrigt program skulle ske.
Kyrkan ställde också det intilliggande församlingshemmet till förfogande för stämman; som lokal vid dåligt väder, för servering och viktigt - med toaletter.
Programmet bestämdes som följer: Gudstjänst med spelmansmedverkan. Ett första Allspel vid Byss-Callestenen. Intåg på Gammelgårdens tun, avslut av allspelet. Uppspelningar. Föredrag/kåseri. Fortsatta uppspelningar. Ett avslutande allspel. Älvkarleby Folkdansgille.

1983, 200 år efter Carl Ersson Bössas, Byss-Calle, födelseår hölls den första stämman efter detta upplägg. Och har sedan återkommit genom åren. Spelvärd under alla stämmor har varit riksspelman Leif Alpsjö.
Några ändringar har skett. Det avslutande allspelet togs bort efter några år. Främst för att slippa slita spelmännen från det intensiva buskspelet som pågick vid den tiden på eftermiddagen.
Och en avslutande ”sväng om på banan” till Åkerbypojkarnas spel lades in; först på festplatsens dansbana. På senare år flyttad till Gammelgårdens tröskloge.

Tanken med stämman var - och är - att hålla folkmusiken vid liv och väcka och vidga intresset för Byss-Calles låtar. Älvkarleby hembygdsförening förvaltar minnet efter Carl Ersson Bössa, Byss-Calle, 1783 –1847.


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland

Första sidan
Tillbaka