--Älvkarleby 19-20 aug 2006
 

Kurser
 

 • För nybörjare. Du som aldrig dansat gammeldans eller polska får möjlighet att lära dig något nytt. Det är många som lovat sig själva att prova detta och här kan Du göra det under ledning av kunniga ledare som lärt tusentals dansare att ta rätt steg i takten.
  Tid: Lördag 12.00 till 17.00, Söndag 09.00 till 12.00
 • För dig som kan mer. Lär dig danser från dalälvsregionen. Det finns en rik skatt med äldre danstraditioner i dalälvsregionen där Gästrikland,Uppland, Västmanland och Dalarna möts. Det handlar om en dansskatt som är relativt okänd i Sverige men som sammantaget är mycket stor, över 50 danser. I få andra områden i Sverige finns lika många polskedanser upptecknade. De har rötter tillbaka till 1700-talet och tidigare.
  Tid: Lördag 12.00 till 17.00, Söndag 09.00 till 12.00

Ledare:
Benno Eriksson & Kristina Skoglund (danser från Gästrikland)
Ragnar Eriksson & Ewa Englund (danser södra Dalarna)
Britt-Marie Nord & Tommy Arvidsson (danser från Dalarna och Västmanland).
Ingemar Sund (danser från Uppland).

 • Med musiken i fokus, kommer vi att arbeta med improvisationer och uttryck i dansen.
  Både individuellt och i par.
  Tid:
  Lördag 19 aug. 14.30 till 16.30, Söndag 20 aug 09.00 till 11.00

Ledare:
Celina Falk, Cecilia Hedman, Johanna Jansson, Nina Willén från Eric Sahlström Institutet. Eric Sahlström Institutet i Tobo, Uppland, har en danspedagogutbildning inriktad på folklig dans och gruppen från ESI erbjuder intresserade dansare att gå vidare och prova saker som gör dansen både intressantare och roligare.

Kursavgift för samtliga verkstäder: 400 kr per kursdeltagare.
I avgiften ingår mat och fika på lördag samt frukost söndag morgon. Verkstäderna genomförs i första hand i Stora Hallen, Älvkarleby, se karta.

Sista anmälningsdag 11 aug
Anmälan: Håkan Persson tel 070-3839490
Epost: brannmon@hotmail.com

Bakgrund.
Pardansen är en stor angelägenhet för svenska folket. Senaste året har vi sett att en ny pardansvåg tagit fart, delvis faktiskt inspirerad av TV4. I Sverige har pardanser varit den dominerande dansformen i flera hundra år. Från medeltiden fram till andra halvan av 1800-talet var det polskan som dominerade. Gammeldansen kom på 1800-talet och sedan slog andra pardanser igenom. På 1970-talet kom en renässans för de gamla svenska danserna, framför allt fick polskedansen ny luft under vingarna.De har uppenbarligen kvalitet och har nu spridits runt om i världen. Idag finns dansare ute i Europa, USA och Japan som faktiskt dansar svenska polskor. Svenska dansledare möter intresserade runt om i världen.

Arrangörer: Arrangörsföreningen Folkmusikfest och Älvkarleby Folkdansgille.

Med stöd av Arbetarbladet & Gefle Dagblad, Gefleortens Mejeriförening, Eric SahlströmInstitutet, Uppsala Läns Bildningsförbund (statsbidrag), kommunerna Tierp, Älvkarleby, Musik i Uppland och Uppsala Läns Landsting och Leader+ Nedre Dalälven.

Till program för Älvkarleby den 19:e

Till program för Älvkarleby den 20:e


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland

Första sidan