--Folkmusikfest Stjärnsund 4-6 augusti 2006
 

Haglöf i ny tappning

Hans Haglöf från Torsång var under 1800-talet en av södra Dalarnas mest efterfrågade och anlitade spelmän. Från mitten av 1830-talet fram till sin död ett drygt halvsekel senare spelade han på många hundra bröllop och danser.

Under Folkmusikfesten i Stjärnsund ägnas Hans Haglöf en egen konsert. Fiolspelmännen Karin Hellqvist, Gustaf Melén, Hanna Lindblom, Brodd Leif Andersson och klarinettspelmannen Stefan Westberg har gemensamt valt ut och arrangerat ett antal låtar ur Haglöfs repertoar.

Samtidigt som konserten lyfter fram en av 1800-talets spelmanspersonligheter är den också tänkt som ett nyskapande möte mellan två generationer nutida spelmän. Karin, Gustaf och Hanna är alla några år över 20 och studerar musik på högskolenivå, medan Brodd Leif och Stefan kan luta sig mot lång folkmusikalisk erfarenhet.

Hans Haglöf, som var född 1821, levde i en brytningstid. Det tidiga 1800-talet dominerades fortfarande av en musiksmak och spelstil med rötter i 1700-talet. Sirliga mollpolskor var omtyckta. Vid 1800-talets mitt kom det Haglöf själv benämnde som ”nyare dansmusik”, det vill säga mazurka, polkett och galopp.

Genom att Hans Haglöf var notkunnig har stora delar av hans repertoar bevarats åt eftervärlden. Kvar efter honom och en något äldre spelmanskollega från samma by, Hans Andersson, finns sammanlagt flera hundra låtar bevarade.

Flertalet av de ”nyare” låtarna är noterade för fiol och klarinett med tillhörande ”basstämma”, det vill ackordangivelser för sekundering. I södra Dalarna fanns många militärmusiker, varav en hel del också var spelmän. Ofta ljöd fiol och klarinett tillsammans – en kombination som tyvärr blivit allt ovanligare.

Haglöfs musik har under de senaste åren också lyfts fram av andra grupper, bland andra Tylla spelmän, och vid kurser på Sjöviks folkhögskola. I Torsång pågår ett projekt som syftar till att göra notmaterialet efter Hans Haglöf tillgängligt för en större allmänhet.


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland

Första sidan