Spel-Stina
 

(Ur Resonans nr 2 1986)

Det har diskuterats vem Spel-Stina egentligen var. Hörsägner och uppgifter om henne cirkulerar. Bl a att hon kappspelade med Hammarbergs Hans, att hon kom från södra Dalarna, att hon även kallades Könnika-Stina o s v.
Om man jämför och kompletterar rykten med kyrkböcker och efterlevande släktingars utsagor får man en tydligare bild av vem och hur denna spelkvinna var.

ANNA-KAJSA NORMAN
Spel-Stina var med ganska stor säkerhet ANNA-KAJSA NORMAN, född 1820 i Husby socken i södra Dalarna. Hon dog i Torsåker den 30/11 1903.
Anna-Kajsa kom till Torsåker i tonåren, arbetade som piga och flyttade så småningom ihop med dagakarlen Erik Hellström (född i Eltebo 1817 och död i Berg 1891). De bodde tillsammans i Berg och gifte sig först på Eriks dödsbädd den 17/3 1891.
De fick fem barn. Anders (1837-1919), Erik (1842- ), Anna-Stina (1847-1927), Johanna Catarina (1850- ) och Greta Lisa (1850- ).
Familjen var fattig och Anna-Kajsa gjorde ofta arbetsvandringar till bl a Hälsingland. Som betalning för sitt arbete fick hon ofta lin, vilket hon sedan beredde själv innan det såldes vidare. Inkomster genom spelning fick hon säkert också.

KAPPSPELADE
Hon måste ha varit en mycket duktig spelkvinna för de samtida spelmännen Hammarbergs Hans och Adolf Envall i Kungsgården fick "knappt mer än näsan kvar av spelmansäran" efter en kappspelning sade Hammarbergs Hans' sonson Gunnar Högblom.
Ett flertal låtar i Spel-Stina - Stolpe-samlingen, som förmodligen sonen Anders skrev ner, är rubricerade som "från Hälsingland" och "från Delsbo". (Samlingen kommer så småningom att ges ut som nothäfte av GSF). Det är säkerligen låtar som hon lärt sig under sina arbetsvandringar.

SVAR PÅ TAL
Anna-Kajsa ska ha varit pigg, rask och fyndig. Hon var "farlig att byta ord med" d v s hon kunde ge svar på tal. Dessa allmänna karakteristika har bekräftats och berättats av Spel-Stinas dotterdotterdotter Eva Hedkvist i Berg. Hon berättade att hennes mormor Anna-Stina (Hellström) Hjelm (1847-1927) ofta berättade om sin mor Spel-Stina som spelade fiol och gjorde arbetsvandringar till Hälsingland o s v. Även Storänges Karl-Erik Persson i Torsåker (född på 1890-talet) mindes Spel-Stina. Han sade att Stina bodde i en stuga vid skogskanten i Berg och att hon hade en son som var militärmusiker (Anders eller Erik) samt att hon dog i början av seklet (1903).

KÖNNIKA-STINA EN ANNAN
Namnet "Könnika-Stina" hade Eva Hedkvist aldrig hört av sin mormor och enligt en uppgift av J P Hodin skall Könnika-Stina ha varit verksam i slutet av 1700-talet. Spel-Stina och Könnika-Stina är förmodligen två olika kvinnor som varit verksamma i Torsåker. Spel-Stina bodde i Berg och Könnika-Stina skall ha bott i Hoo enligt tidningsartiklar.

I Hoo fanns två gårdar med stavningen "Könnik" i. Dels "Könniks" och dels "Könniks i Backen". Under 1700-talet levde i Hoo familjen König, förmodligen i någon av dessa gårdar. Soldaten Hans König (1738-1775 död i Karlskrona) gift med Chersti Svensdotter (1737-1794 ?), var familjens överhuvud. Kvinnan kallades enligt tidens sed för Königs Chersti Svensdotter d v s Könnika-Stina i folkmun.
Paret hade fem barn. Anna (1756-1823), Erik (1763- ), Hans (1767- ), Olof (1772- ) och Jacob (1775-1780).

RYKTET LEVDE KVAR
Att de var fattiga kan man ana då barnen emellanåt inhystes hos andra samt att Hans var soldat. Om Königs Chersti var en duktig spelkvinna gav det säkert en god extraförtjänst, samt ett visst rykte som kan ha levat kvar in på 1800-talet när Anna-Kajsa Norman kom till Torsåker och fick tillnamnet Spel-Stina. Spelkvinnor var det inte gott om förr och de som fanns levde säkert kvar i mannaminnen. Vem Könnika-Stina var får vi nog aldrig reda på med 100 %-ig säkerhet, men vem Spel-Stina var det vet vi nu.

Michael Müller


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland

Första sidan