--Om Åmotsparken
 

Åmotsparken, den vackraste parken i Gästrikland, ligger inramad av Kölsjöån och Testeboån där de möts i Hammardammen. Åmötet har gett byn sitt namn.
För ett antal år sedan var parken ett av de större dansställena i länet och det kunde vara ett par tusen betalande på en danskväll. De flesta kända dansbanden har spelat på parken under de åren.


Den sista helgen i juli var det alltid skogsfolkets dag. Förutom dans och artistuppträdande var alltid någon regeringsmedlem här och talade. Tage Erlander, Olof Palme, m.fl besökte oss då i Åmot.

Läs mer om Åmot här

Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland

Första sidan