--Folkmusikfest i Åmot 22 juli 2006
 

Nostalgikväll i Åmotsparken
Åmotsparken, den vackraste parken i Gästrikland, ligger inramad av Kölsjöån och Testeboån där de möts i Hammardammen. Åmötet har gett byn sitt namn.
För ett antal år sedan var parken ett av de större dansställena i länet och det kunde vara ett par tusen betalande på en danskväll. De flesta kända dansbanden har spelat på parken under de åren.

Den sista helgen i juli var det alltid Skogsfolkets dag. Dans, mat och pub. Förutom dans och artistuppträdande var alltid någon regeringsmedlem här och talade. Tage Erlander, Olof Palme, m.fl besökte oss då i Åmot.

Nu har intresset för parkdanserna minskat överlag.
Då många som varit här i sin ungdom pratar om hur roligt man hade i Åmot på den tiden anordnas en "Nostalgi kväll" med gästartist den 22/7.

Göran Persson kommer inte men kanske Ockelbos kommunalråd Staffan Nordqvist kommer och tar sig en dans som på sin ungdoms tid.
Dansbana och servering är under tak.


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland

Första sidan