--Om Gruvberget
 

Om Gruvbergets kyrka
S:t Staffans kyrka invigdes 1927. Den är byggd av liggande timmer och är brädklädd utvändigt. "Det är utfört i en enkel, värdig stil, som gör det synnerligen vackert och tilltalande och väl harmonierar med den omgivande bygden". Samtidigt med att kyrkan uppfördes anlades en kyrkogård på östra sidan. Därmed var ett problem löst, som hade varit till tunga för traktens befolkning, nämligen att frakta likkistorna den milslånga, svårframkomliga vägen till Katrinebergs kapell. När det sedan gällde förbättrade kommunikationer med yttervärlden utförde den legendariske Gruvbergsprästen Carl-David Othzén (d.1981) ett energiskt och framgångsrikt arbete. - Klockstapeln strax väster om kyrkan har en kyrkklocka, gjuten 1927 av Bergholtz klockgjuteri.


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland

Första sidan