--Om Ödmården
 

Sedan urminnes tider har det vidsträckta skogsbälte, som sträcker sig från kusten och västerut genom södra Hälsingland, norra Gästrikland och in i allra östligaste Dalarna, av hävd kallats Ödmården. Denna gränsskog skilde Svealand från Norrland.

Ödmården är ett fornnordiskt ord som betyder ”den öde skogen” och har sedan medeltiden varit sägenomspunnen och ett känt tillhåll för rövare och fredlösa.
Ödmårdens utbredning begränsas på ett naturligt sätt i norr genom sjöarna Marmen och Bergviken. Väster om Kilafors bryter Bofaradalen och Flugåns dalgång storskogens mäktiga barriär, liksom Hamrånge- och Ockelbobygderna i söder. Kommungänsen mellan Ovanåker och Bollnäs brukar idag räknas som Ödmårdens västliga begränsning.

Efter den svedjefinska invandringen började man namnge socknarnas finnskogar. De finnskogar som idag överlappar och ingår i begreppet Ödmården är Svartnäs och Ockelbo finnmarker, samt Bollnäs, Hanebo och Hamrånge finnskogar.

Läs mer om Finnskogen & Ödmården


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland

Första sidan