--Om Oklagård
 

Oklagård ligger i byn Norrbo på Svalbacken, som av gammalt använts som beteshage. Här växer både vitsippa, liljekonvalj, getrams och det ovanliga ormbäret. På backen finns rester av en järnframställningsplats och en kolbotten.
 
Hela den kringbyggda gården har successivt byggts upp från ris och sten med början år 1977. Mangårdsbyggningen, en dubbel parstuga är nedmärkt och flyttad 300 m till sin nuvarande plats. Utgör bostad åt gårdsfolket.
Loftboden, likaledes flyttad 300 m, är en ombyggd råglada. Idag vedbod och varmbonat loft.
Lillhärbret, med timmer från en gammal smedja har sin modell efter härbret på hembygdsgården.
Portlider och stall, gediget timrat av urskogsvirke, är kommet från Timsen i nordvästra hörnet av Gästrikland.
Bagarstugan/parstugan med nymurad bakugn håller på att inredas.
Det stora uthuset, som idag innehåller garage, förråd och verktysmuseum, är ursprungligen en ladugård från Ovanåker.
Den stora timmerlogen, uppförd av tre olika byggnader, har brutet tak och överhäng över trappan till övre planet. Används som musik-, dans- och konstloge.
Medeltidslängan, som började byggas 1994, med fårhus, eldhus och långsides-härbre, ger exempel på timringskonst under medeltiden.
Fårhuset, som är byggt enbart med yxa, har en primitiv utformning.
Det som kännetecknar det grovtimrade eldhuset är dels rökhålet i taket, ljoren, dels den enkla eldstaden mitt på golvet, dels de tre längs ytterväggarna löpande lavarna. Över eldstaden hänger grytan i "vinnstolpen".
Långsideshärbret som nytimrats under tre somrar, är av senmedeltida typ, med gotiska knutar och laggtak.
Till Oklagård hör också Tomtenäskojan vid Sågbacken en bit uppströms Moån. Den ligger i en skogsdunge på en höjd över en liten fors vid byns gamla sågplats och är byggd av runda golvåsar och har gråstensmur.
  Tel: 0297-430 40
Mobil: 070-695 31 97
  Bovägen 1, Norrbo, 816 94 Ockelbo

Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland

Första sidan