--Folkmusikfest i Skog 25 juli 2006
 

Bakgrund
På medeltiden var Ödmården ett vildmarksområde mellan Hälsingland och Gästrikland. Så småningom började man bosätta sig i området och själva hjärtat av Ödmården blev under 1300-talet Skogs socken i södra Hälsingland.
Medeltidens spår är tydliga i bygden och vittnar om ett spännande förflutet.
Hälsinglands apostel, S:t Staffan, som tragiskt stenades till döds har fått en minnessten vid Själstuga. Skogbonaden från 1200-talet som är en av nordens äldsta bevarade textilier, sägnerna om den fruktade rövaren Stigman Sote i Ödmårdens laglösa skogar, ruinerna efter St olofs kapell från år 1324 som är belägen vid Bergvikens strand, är några exempel på minnen från medeltiden. Här löper även resterna av den kända pilgrimsleden Nordanstigen förbi och på den passerade heliga Birgitta på sin pilgrimsfärd till Nidaros.
Nu arrangerar studieförbundet SENSUS en pilgrimsvandring från Själstuga i Skog till Nidaros (Trondheim). Två etapper är genomförda och efter ytterligare tre etapper räknar vi med att vara framme i Nidaros.

Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland

Första sidan