Arrangörsföreningens bildande
 

Bildande av Arrangörsförening för Folkmusikfesten i Gästrikland (AF) den 11 november.

Utredningsgruppen MOD2000 föreslår att en ny Arrangörsförening bildas för att ansvara för folkmusikfester i Gästrikland. Utredningsgruppen tillsattes år 2000 och har arbetat på uppdrag av Gästriklands Hembygdsring (folkdanslagens distrikts-
organisation) och folkdanslag i Gästriklands fyra kommuner. Denna nya arrangörs-
föreningen behovs för att driva och samordna kommande folkmusikfester.

Efter ett antal möten i Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken anser MOD2000 att det nu finns förutsättningar att bilda AF. Det ser nu ut att finnas tillräckligt många personer och föreningar för att AF skall kunna bildas. Intresset är stort för det nystartade ungdomsprojektet. Cirka 90 ungdomar från samtliga fyra kulturskolor, fyra folkdanslag samt ledare har deltagit vid första helgkursen i oktober 2001.

Bakgrund:

Aktuellt läge i de fyra kommunerna:
1. Gävle. Rillens Folkdanslag har beslutat att föreningen vill vara med i AF. Två personer är beredda att delta i styrelsen och dess arbetsgrupper (Calle Dandanell och Benno Ericsson). Vid möte i september presenterades förslaget om framtida folkmusikfester och behovet av att bilda AF. Gävle Folkmusikförening, Gävle Spelmanslag, dansgruppen Zen-Zen och Kurdiska föreningen skulle först själva diskutera sitt intresse att delta och återkomma i saken. Gävle Kulturskola deltar i ungdomsprojektet. Det finns intresse i Gävle både för egna lokala folkmusikfester och att delta i evenemang i andra kommuner. Sedan tidigare är det klart att Gävle Konserthus är intresserad av att i samarbete med AF arrangera en stor folkmusik-
fest i maj 2002.

2. Hofors. Folkets Hus i Hofors kan tänka sig att spela en central roll för folkmusik-
festen för Hofors vidkommande. Detta förslag har stöd av Hofors kommun. Folkets Hus skall kalla samman ett stort antal föreningar för att diskutera deltagande vid kommande folkmusikfester. Folkets Hus styrelsen är intresserade av att folkmusik-
fester skall bli prioriterat projekt. Det finns intresse i Hofors både för egna lokala folkmusikfester och att delta i evenemang i andra kommuner. Eva-Lise Berglund i Hofors Folkets Hus är beredd att delta i styrelsen för AF och avsikten är att även se om det finns intresserade personer bland de aktiva föreningarna som är beredda att delta i AF eller dess arbetsgrupper. Hofors Musikskola deltar i ungdomsprojek-
tet.

3. Ockelbo. Ockelbo Folkdanslag, Lingbo Hembygdsförening och Anders Woxberg är beredda att bli medlemmar i AF. De är också beredda genomföra folkmusikfest i Ockelbo sommaren 2002, enligt tidigare överenskommelse. De har nu också bildat en arbetsgrupp som börjat diskutera evenemang sommaren 2002 med flera före-
ningar samt Ockelbo Kulturskola. Det finns intresse i Ockelbo både för egna lokala folkmusikfester och att delta i evenemang i andra kommuner. Ockelbo Kulturskola deltar i ungdomsprojektet. Anders Woxberg är beredd att representera Ockelbo i styrelsen för AF.

4. Sandviken. I Sandviken har många föreningar visat intresse för att delta vid kommande folkfolkmusikfester. Det finns intresse i Sandviken både för egna lokala folkmusikfester och att delta i evenemang i andra kommuner. Det gäller Sandvikens Spelmanslag, Gästriklands Durspel Högbo Folkdansgille, Ovansjö Folkdansgille, Sandvikens Manskör, Hammarkören, Sandvikens Kyrkokör, Opalen och Pärlan. Sandvikens Spelmanslag etablerar nu en egen arbetsgrupp som skall arbeta med kommande folkmusikfester och från denna grupp kan det komma personer som deltar i AF. Spelmanslaget har hittills utsett en person som är beredd arbeta i AF styrelse och arbetsgrupper (Göte Andersson). Per-Olof Lund (ordförande i
Sandvikens Manskör) är beredd att delta i Styrelsen för AF liksom även Per Börjesson (Sandvikens Kulturskola). Per Börjesson har också engagerat tre perso-
ner som är beredda att arbeta i särskild arbetsgrupp med ungdomsprojktet. Högbo Folkdansgille och Ovansjö Folkdansgille har visat tydligt intresse för att delta i ungdomsprojektet. Sandvikens Kulturskola deltar i ungdomsprojektet.

011029

Utredningen MOD 2000


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland

Tillbaka