Brett stöd betalar kalaset
 

Folkmusikfesten baseras på ett brett stöd från många bidragsgivare och samarbete med många parter. Det är denna grundläggande modell som klarat finansieringen av evenemanget sedan 1991.
Arrangörsföreningen (AF) planerar under år 2002 genomföra tre evenemang som innebär en samlad satsning på uppskattningsvis 600 000 till 700 000 kronor av alla parter. Detta förutsätter naturligtvis att evenemanget får stöd från både tunga aktörer och mindre föreningar och företag.
Gästriklands fyra kommuner, Arbetarbladet, Musik Gävleborg, Gävle Konserthus och ABF Hofors är största bidragsgivare och samarbetsparter 2002 och deras stöd är mycket viktigt för att kunna genomföra evenemangen.
Kommunerna ger ekonomiskt bidrag och stöder i stort och smått evenemanget..
Arbetarbladet svarar för en värdefull marknadsföringskampanj.
Musik Gävleborg stöder folkmusikfestens stora ungdomssatsning och svarar för delkostnader för professionella folkmusikgrupper.
Samarbetet med Gävle Konserthus ger bland annat en omfattande marknadsföringskampanj och arrangörsföreningen och Gävle Konserthus arrangerar tillsammans evenemanget i Gävle 18-19 maj.
ABF Hofors svarar för en rad viktiga administrativa uppgifter. Det gäller främst ekonomisk administration, kontraktshantering, marknadsföring och drift av arrangörsföreningens hemsida.
Genom detta nätverk av samarbetsparter så skapas grundläggande förutsättningar att genomföra evenemangen under 2002.
Men stödet från små föreningar, studieförbund, företag, stiftelser med flera är mycket viktigt för folkmusikfesten. Arrangörsföreningen bedriver nu ett omfattande arbete för att söka sådant stöd. Ett tiotal personer arbetar med uppgiften idag och vi har redan fått stöd från många mindre bidragsgivare.
Ett tydligt exempel på hur viktigt detta är visades senast vid förra folkmusikfesten 1999. Då svarade 49 mindre bidragsgivare och sponsorer tillsammans för 92 500 kronor av de totala inkomsterna. Det innebär att det ekonomiska stödet till folkmusikfesten 1999 från små bidragsgivare och sponsorer tillsammans gav lika mycket som det kontanta stödet från Gästriklands fyra kommuner.


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland

Tillbaka