Folkmusikfesten från 1991 till 2002 - historia
 

Arrangörsföreningen Folkmusikfest i Gästrikland (AF) bildades den 11 november 2001 av en grupp föreningar och enskilda personer. Den nya föreningen skall svara för att även i fortsättningen arrangera folkmusikfester, själv eller i samarbete med andra parter.
Den nya arrangörsföreningen arbetar i hela Gästrikland och den efterträder den tidigare modell som gällde fram till 1999, då Gästriklands Hembygdsring (folkdanslagens distriktsorganisation) och Gästriklands Spelmansförbund (spelmännens distriktsförening) gemensamt svarade för arrangörsskapet.
Den nya föreningen bildades efter förslag från en utredning som Gästriklands Hembygdsring tillsatte våren år 2000. Högbo Folkdansgille i Sandviken och Rillens Folkdanslag i Gävle, de två största folkdanslagen i Gästrikland, hade föreslagit att en utredning skulle göras om möjligheterna att åter genomföra folkmusikfester i Gästrikland. I utredningen ingick Benno Eriksson (Gävle), Calle Dandanell (Gävle), Anders Woxberg (Ockelbo), Göte Andersson (Sandviken) och Per Börjesson (Sandviken).
Utredningen fann intresse i samtliga kommuner i Gästrikland (Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken) för att fortsätta genomföra stora och mindre folkmusikevenemang. Det fanns intresse bland aktiva spelmän, folkmusiker och dansare att delta. De fyra kommunerna redovisade att de var beredda att stödja verksamheten ekonomiskt. Även andra samarbetsparter som Gävle Konserthus och Musik Gävleborg visade intresse för att samarbeta med en ny arrangörsförening.
Detta ledde fram till att den nya arrangörsföreningen kunde bildas och redan från start var det därmed klart att det fanns lokala samarbetsparter i de fyra kommunerna som tillsammans med AF vill arrangera lokala evenemang. Den nya arrangörsföreningen siktar på att arrangera flera evenemang per år eftersom det har visat sig finnas intresse för detta.

1. Gävle. Det finns intresse i Gävle både för egna lokala folkmusikfester och att delta i evenemang i andra kommuner. Flera föreningar visade intresse för detta och det fanns även vilja att arbeta i den nya arrangörsföreningen, till exempel i folkdanslagen Rillen. Gävle Kulturskola och Rillen deltar i det stora ungdomsprojekt som AF startat. Gävle Konserthus redovisade att de i samarbete med AF vill arrangera en folkmusikfest 2002.

2. Hofors. Folkets Hus i Hofors har tagit på sig en samordnande roll i kommunen för att genomföra en lokal folkmusikfest. Detta förslag har stöd av Hofors kommun och flera föreningar i Hofors deltar i förberedelserna. Det finns även intresse bland föreningar och enskilda att delta i evenemang i andra kommuner och Hofors Kulturskola deltar i AF:s ungdomsprojekt.

3. Ockelbo. I Ockelbo har en lokal arrangörsgrupp bildats där bland annat Ockelbo Folkdanslag, Lingbo Hembygdsförening och Anders Woxberg deltar. De förbereder en folkmusikfest i Ockelbo sommaren 2002. Det finns också intresse i Ockelbo att delta i evenemang i andra kommuner. Ockelbo Kulturskola deltar i ungdomsprojektet liksom Ockelbo folkdanslag.

4. Sandviken. I Sandviken har många föreningar visat intresse för att delta vid kommande folkmusikfester. Det gäller både att arrangera och delta i lokala evenemang i Sandviken och att delta i evenemang i andra kommuner. Sandvikens Kulturskola deltar i ungdomsprojektet liksom Högbo Folkdansgille och Ovansjö Folkdanslag.

Den nya arrangörsföreningen arrangerar evenemang precis som många andra arrangörer och dessutom har föreningen ambitionen att själv finansiera och producera nya egna programpunkter som kan få premiär vid folkmusikfesten. Avsikten är att en stor del av föreningens resurser skall nyttjas för nya egna produktioner.

Under åren 1991 till 1999 genomfördes nio folkmusikfester med ett evenemang per år. Evenemanget vandrade runt mellan kommunerna och den första folkmusikfesten ägde rum i Sandviken 1991 efter initiativ av Göte Andersson, medlem i Sandvikens Spelmanslag.
Avsikten med Folkmusikfesten var från början att arrangera evenemang som skulle erbjuda publiken nya föreställningar varje år. Under 1980-talet hade de flesta traditionella spelmansstämmorna i Gästrikland försvunnit och avsikten med folkmusikfesten var att etablera en ny typ av arrangemang som hela tiden kan erbjuda publiken förnyelse, nya föreställningar varje år.
Detta skall dessutom baseras huvudsakligen på traditionell folkmusik och dans, gärna med förankring i landskapet. De flesta medverkande kom från Gästrikland och grannlandskapen. På denna grund etablerades ett bredare publikevenemang.
Gästriklands Hembygdsring och Gästriklands Spelmansförbund svarade vid starten för arrangörsskapet och en liten projektgrupp med Göte Andersson som projektledare ansvarade för att driva folkmusikfesten åren 1991 till 1994. Verksamheten baserades på en överenskommelse med Gästriklands fyra kommuner och Musik Gävleborg. Kommunerna och länsmusiken svarade för ekonomiskt stöd och stöd med administration.
Evenemanget växte under dessa år, från 423 betalande 1991 och 150 deltagare till drygt 600 betalande och över 300 deltagare 1994. Ekonomiskt växte evenemanget från knappt 100 000 kronor 1991 till över 400 000 kr 1994. Efter 1994 träffades nya överenskommelser mellan de tunga aktörerna och evenemanget vandrade på nytt runt mellan i kommunerna. År 2000 avbröts verksamheten eftersom de två arrangörsföreningarna då inte längre var beredda att fortsätta svara för evenemanget. Med den nya arrangörsföreningen återupptas nu folkmusikfesten år 2002.Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland

Tillbaka