Mål för verksamheten
 

Under 2001 bildades Arrangörsföreningen Folkmusikfesten i Gästrikland med syfte att bevara, utveckla och sprida intresset för traditionell folkmusik i samspel med dans- och sångkulturen i Gästrikland med omnejd.
Målsättningen är att stimulera unga att tillsammans med vuxna förbereda olika scenprogram som kan framföras i alla Gästrikekommuner under en fyraårsperiod med början nu i vår. Vi vill få till stånd en blandning av amatörer och proffs för att stimulera nyskapande och lärande inom folkmusikgenren. Till stor del bygger vi på erfarenheterna från de folkmusikfester som tidigare genomfördes i Gästrikland.
I det nya upplägget av Folkmusikfesten sker förberedelserna mer systematiskt och över längre tid. Detta ger möjlighet att framföra inrepeterade program vid flera tillfällen i de fyra Gästrikekommunerna och dessutom kan programmen utvecklas och förfinas över tiden de kommande åren.
Arrangörsföreningen har under planeringen av Folkmusikfesterna haft en nära och förtroendefull kontakt med kommunernas företrädare och med befintliga Kulturskolor och berörda föreningar inom området. För att få ett varierat och väl förankrat programutbud så har det i också i varje kommun bildats lokala arrangörsgrupper.
I Gävle har ett nära samarbete etablerats med Gävle Konserthus.


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland

Tillbaka