--Folkmusikfest på Ödmården
 

Förteckning över medarrangörer
Här kommer en förteckning över alla lokala medarrangörer, Medarrangörens namn samt kontaktinformation, kontaktperson och adressuppgifter.
 
Kultur Oklagård, Ockelbo
Anders Woxberg
Pl 1869
816 30 Ockelbo
Hem: 0297-430 40. Mobil: 070-695 31 97
 
Ockelbo Församling, Svenska Kyrkan
Jan Berglind
Prästgården
816 95 Åmotsbruk
Tel arb: 0297-600 04, Hem: 0297-603 20
E-post: jan.berglind@svenskakyrkan.se
 
Stiftelsen Wij Trädgårdar,
Tomas Grönberg
816 26 Ockelbo
Tel arb: 026 15 95 00, Hem: 0297-409 79, Mobil: 073-357 85 05
E-post: tomas.gronberg@wij.se
Åmotsparken, Ockelbo
Håkan Mellström
Bruksvägen 15
816 95 Åmotsbruk
Hem: 0297-600 83, Mobil: 070-620 82 48
E-post: hakan.amot943@spray.se
 
Föreningen Axmar Bruk, Gävle
Ebbe Lundqvist
Hagavägen 67 A
817 93 Hamrångefjärden
Hem: 0297-203 91, Mobil: 070-691 55 06
E-post: ebbe.lundquist@telia.com
 
Holmsvedens Intresseförening, Söderhamn
Gunilla Gustavsson
Holmsveden 8090
823 92 Holmsveden
Tel arb: 0270-42 11 60, Hem: 0270-42 12 02
E-post 1: gunilla.gustavsson@sverige.nu
E-post 2: holmsveden@soderhamn.com
 
Skogs Bygdegårdsförening, Söderhamn
Lennart Söderström
Löten 4722
820 29 Stråtjära
Tel: 0270-42 02 43, Mobil: 070-370 69 25
E-post: lennart.soderstrom@ncc.se
 
Finnskogsteatern Loses, Bollnäs
David-Reino Svensson
Gustavsfors 9216
821 92 Bollnäs
Tel hem: 0278-820 39
Katrinebergs Bygdeförening, Bollnäs
Leif Holst
Katrineberg
816 95 Åmotsbruk
Hem: 0297-700 25, Mobil: 070-270 02 54
E-post: leif.holst@telia.com
 

Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland